○ Yasal Uyarılar

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KİŞİSEL VERİLER

Nazar Surgelés, Ulusal Fikri Mülkiyet Enstitüsü (INPI) tarafından tescilli bir ticari markadır.

Logolar, markalar, fotoğraflar, piktogramlar, metinler, sloganlar, çizimler, görseller, sesli animasyonlar ve bu sitede temsil edilen tüm eserler Nazar Surgelés’e veya Nazar Surgelés’e kullanım yetkisi veren üçüncü şahısların mülkiyetindedir ve fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır.

Bu sitenin içerdiği bir veya daha fazla öğenin, sahipleri tarafından önceden ve yazılı olarak izin verilmeyen herhangi bir şekilde çoğaltılması, sahtecilik suçunu teşkil eder ve Fikri Mülkiyet Kanunu’nun L 335-2 Maddesi’nde belirtilen cezalara tabidir.

Site verilerinin kullanımı, internet kullanıcısının tam ve münhasır sorumluluğu altında gerçekleştirilir.

KİŞİSEL VERİ

Les données personnelles collectées à

Siteden toplanan kişisel veriler, İnternet kullanıcısı tarafından gönüllü olarak sağlanan bilgilerden oluşmaktadır.

Veri işleme, dosyalar ve özgürlüklerle ilgili 6 Ocak 1978 tarihli 78-17 sayılı yasa uyarınca, sizinle ilgili verilere yazılı olarak şu adresten erişme, bunları değiştirme, düzeltme ve silme hakkına sahipsiniz: Nazar Surgelés 16 rue des Huleux 93240 STAINS veya aşağıdaki adresten e-posta ile:

nazar.surgeles@orange.fr

Çerez, Java uygulamaları veya aktif X gibi otomatik bir veri toplama sistemi kullanmıyoruz.

Hesabim